• DEDYKOWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE
 • SYSTEMY DLA BANKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW
 • REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW BIZNESOWYCH
 • OBSŁUGA ZABEZPIECZEŃ
 • EVERYTHING SHOULD BE MADE AS SIMPLE AS POSSIBLE, BUT NOT SIMPLIER

Nasza kadra składa się z certyfikowanych konsultantów biznesowych, architektów, analityków, deweloperów i trenerów. Każdy w naszym zespole pełni określoną rolę, ale wszystkich nas łączą wspólne cechy – pełen profesjonalizm i zaangażowanie w realizację projektów.

Nasi specjaliści w ciągu ostatnich lat uczestniczyli w projektach m.in dla klientów z branży finansowo-bankowej (PKO BP S.A., ING Bank Śląski, Bank Ochrony Środowiska S.A., mBank, PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY, Nordea Bank Polska Spółka Akcyjna) administracji publicznej (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Finansów, Izba Celna w Poznaniu, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Główny Urząd Statystyczny), telekomunikacyjnej, energetycznej (PGNiG S.A, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A., RWE Polska S.A., PSG Sp. z o.o., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.)

Dzięki naszej pasji, a także postawionym sobie ambitnym celom, nieustannie podążamy za nowymi trendami na rynku IT, dbając o nowoczesność i użyteczność implementowanych rozwiązań.

Zaangażowanie, znajomość rynku, kompetencje i doświadczenie doceniła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości akceptując w 2014 roku złożony przez nasz zespół wniosek do Programu Operacyjnego - Innowacyjna Gospodarka Działanie 3.1. W 2015 roku formalnie została zarejestrowana spółka Credit Support Platform Sp. z o.o. i od tego czasu działamy już pod tym szyldem.

Doświadczenie

Profesjonalizm

Wizja / Cele

Credit Support Platform Sp. z o.o. - oprogramowania, aplikacje, tworzenie to nasza pasja

Kreatywność

System zabezpieczeń bankowych

Łatwość obsługi i centralizacja

Głównym celem System eWid jest zapewnienie centralnego repozytorium zabezpieczeń które służy do ewidencjonowania i zarządzania zabezpieczeniami kredytowymi oraz przedmiotami zabezpieczeń. System udostępnia zawsze aktualne dane o zabezpieczeniach aby wykluczyć sytuację, w której zabezpieczenie powiązane jest z więcej niż jedną umową kredytową, bez wiedzy Banku. System obsługuje aktualizację wartości zabezpieczenia manualnie lub automatycznie, monitoring zabezpieczeń, zdjęcie zabezpieczeń oraz raportowanie.

W systemie możliwa jest obsługa następujących typów zabezpieczeń:

 • hipoteka ustanowiona na nieruchomości;
 • blokada rachunku inwestycyjnego;
 • blokada środków na rachunku bankowym;
 • gwarancje;
 • poręczenie wekslowe lub cywilne;
 • pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym;
 • przelew praw z umowy ubezpieczenia;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie zbioru pojazdów o zmiennym składzie;
 • ubezpieczenie kredytu;
 • zastawy (rejestrowy, ustawowy, zwykły;
 • kaucja;
 • weksel.

Repozytorium wymiany dokumentów

Dziel się informacjami z partnerami spółki

Kolejnym autorskim produktem stworzonym przez Credit Support Platform, jest aplikacja web o nazwie DIDO, której zadaniem jest wsparcie procesu inwestycyjnego poprzez obsługę repozytorium dokumentów inwestycyjnych przedsiębiorcy z możliwością generowania raportów o faktycznym stanie posiadanych inwestycji. Zaprojektowane rozwiązanie do obsługi repozytorium dokumentów inwestycyjnych przedsiębiorców ma na celu ułatwienie dostępu do informacji jak również usprawnienie ich funkcjonowania.

Przeznaczenie systemu DIDO:
 • Ustrukturyzowanie dokumentów w przedsiębiorstwie
 • Przechowywanie różnych typów dokumentów tj. umowy inwestycyjne, sprawozdania finansowe, umowy objęcia
 • Definiowania wydarzeń związanych z inwestycjami
 • Generowanie notyfikacji w postaci e-mail
 • Możliwość definiowania kategorii inwestycji i użytkowników z nią powiązanych (nieruchomości, inwestycje).

Credit Support Platform świadczy pełen pakiet usług związanych z pozyskiwaniem zewnętrznego finansowania inwestycji zarówno ze środków unijnych, budżetów gminnych, jak i od prywatnych inwestorów zainteresowanych ulokowaniem kapitału w polskich przedsiębiorstwach.

Nasz zespół z sukcesem przeprowadził spółki przez wiele procesów angażujących bezzwrotnie pozyskane środki wspierające rozwój przedsiębiorstw. Sama Credit Support Platform u swych podstaw ma dotację Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która pozytywnie oceniła naszą koncepcję budowy rozwiązania informatycznego wspierającego obsługę zabezpieczeń. Bezbłędnie przygotowana dokumentacja pozwoliła nam na uzyskanie środków i obecnie projekt jest na etapie wdrażania. Jesteśmy praktykami, znamy proces zarówno z perspektywy firmy doradczej, jak również z punktu widzenia spółki, która dofinansowanie na swą działalność otrzymała.

Nasz zespół ma doświadczenia, którymi chciałby się z Państwem podzielić w obszarze:   

 • uzgodnienia Państwa potrzeb inwestycyjnych oraz ustalenia optymalnych źródeł finansowania w konkretnym czasie; 
 • skonfrontowania założeń inwestycji z kryteriami oceny wniosków oraz określenia obiektywnych szans na pozyskanie dotacji; 
 • przygotowania wniosku w taki sposób, aby nie tylko w pełni przedstawić Państwa koncepcję, ale również podkreślić obszary najwyżej punktowane, aby podnieść atrakcyjność Państwa wniosku, przez co zwiększyć szansę na dotację;
 • komunikacji z komisją oceniającą towarzyszącej procesowi formalnej i merytorycznej oceny wniosku
 • wsparcia na etapie prezentacji projektu przed komisją oceniającą wniosek 
 • nadzoru procedury podpisania umowy o dofinansowanie projektu;
 • rozliczania pozyskanego dla projektu wsparcia finansowego oraz monitorowania realizacji inwestycji pod kątem zgodności z założeniami projektowymi.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt: kontakt@csplatform.pl

Blog #7

Liferay startujemy 2

Blog #6

Testy manualne VS automatyczne

Blog #5

Liferay startujemy

Blog #4

Rola biura projektów

Blog #3

Wdrażanie projektów informatycznych

Blog #2

Efektywny research

Blog #1

Zasada 15 min

Big Bang Theory

Facebook Start

Credit Support Platform to młoda spółka z bogatym zapleczem technicznym i doświadczeniami w projektach zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Jako szybko rozwijająca się firma szukamy kandydatów chętnych do poszerzenia swojej wiedzy jak i początkujących na ścieżce zawodowej.
Jeśli pasujesz do któregoś z poniższych profili wyślij nam swoje CV, a będziesz miał szansę dołączyć do młodego i energicznego zespołu zaangażowanego w nowy projekt.

Miejsce pracy: Warszawa.

Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj lub zdobywaj z nami nowe umiejętności!

Zobacz nasze aktualne aplikacje i prześlij nam swoje CV na adres kontakt@csplatform.pl

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97r. o ochronie danych osobowych , Dz.U.Nr. 133, poz. 883 z późn.zm.)

Zapraszamy do kontaktu Credit Support Platform Sp. z o.o.

Adres: Borowska 283B, 50-556 Wrocław
Tel: +48.726 703 466
E-mail: kontakt@csplatform.pl
KRS: 0000574263
NIP: 8992773085
REGON: 362459028
Nr rachunku bankowego: 13 1050 1575 1000 0090 3065 5667 ING Bank Śląski


Adres biura w Warszawie:
Krańcowa 11,
02-493 Warszawa